Spelsystem Blackjack

Du bör alltid ha helt klart för dig att det inte finns ett enda spelsystem som garanterar en säker vinst till hundra procent. Det finns dock en möjlighet att göra dina chanser till vinst lite större genom att använda olika spelsystem. Ett system är alltid bättre än att endast låta slumpen avgöra. Det finns en mångfald av olika spelsystem för blackjack som alla fungerar olika bra. De mest berömda och välkända systemen är de som ger spelarna större chanser till vinst.

Korträkning

Korträkningssystemet ger varje kort ett värde som är negativt, positivt eller neutralt. När kortet utdelas så justerar spelaren sin beräkning med detta värde. Ett vanligt förekommande korträkningssystem i blackjack vilket använder dessa tre värden går under namnet Hi Lo-systemet. Dyker det upp ett ess eller ett tiopoängs-kort innebär detta varje gång minus 1, när ett kort som är värt mellan 2 och 6 poäng ger det plus 1 och slutligen när ett kort värt mellan 7 och 9 dyker upp så ändrar spelaren ingenting. Det finns en högre procentandel höga kort i skon ju högre nummer korträknandet når. Det här systemet är i den första nivån av korträkningen då spelaren enbart ändrar sitt belopp ett steg i taget. Det finna emellertid andra metoder som är lite mer avancerade och begagnar sig av flera nivåer och större svängningar.

Labouchere

Om du använder dig av Labouchere-systemet för blackjack väljer du först själv en nummersekvens som du sedan spelar med. Detta bör göras så här:

  • Innan start skriver du en slumpmässigt vald nummersekvens, till exempel: 2, 4, 7, 2, 3.
  • Den första insats du lägger blir summan av de två yttersta talen i nummersekvensen, alltså 2 + 3 = 4.
  • Om du förlorar den första omgången lägger du till den summa eller det tal du förlorade med (4 i det här exemplet) till nummersekvensen: 2, 4, 7, 2, 3, 4. Den insats du nästa gång spelar blir ännu en gång summan av de yttersta två talen: 2 + 4 = 5.
  • När du vinner den andra omgången, stryks de yttersta två talen, 2 och 4. Nästa insats blir då återigen summan av de två talen längst ut i sekvensen, det vill säga 4 + 3 = 6.

Lite tips för blackjack:

  • Att ha tur är förstås fortfarande en viktig faktor när du spelar blackjack men det finns dock lite tips som kanske kan hjälpa dig att förbättra din upplevelse när du spelar blackjack:
  • Du bör acceptera att du kan förlora. Undvik alla förtvivlade försök att vinna tillbaka de pengar som du har förlorat. Det är viktigt att bestämma innan spelets start hur mycket du har råd att förlora på spelet och sedan stanna där. Du bör heller inte helt ändra din strategi, då riskerar du att ge banken ett större övertag.
  • Om du planerar att spela länge är det bra att spela med mindre insatser.

En bra blackjack-strategi och disciplin i ditt spelande är nycklarna för att till fullo kunna njuta av spelet.