Spelsystem Stryktipset

En av Svenska Spels långkörare är Stryktipset. Det är ett omåttligt populärt tipsspel som går ut på att gissa utfallet i tretton på förhand utvalda matcher. Stryktipset tog sitt namn efter metoden att spelaren strök matcher som han eller hon inte ville tippa på. Idag har spelet andra regler, men grundprincipen är densamma: det gäller att tippa rätt tecken i alla tretton matcher för att vinna högsta vinsten. Det finns alltså tre möjliga utfall i varje match, vilket gör att det totala antalet möjliga kombinationer att välja mellan uppgår till ungefär en och en halv miljon. Lyckligtvis är inte alla kombinationer lika troliga, vilket gör att det ofta går att sålla bort ett stort antal.

För att spela på Stryktipset lämnar man in så kallade rader. En rad kostar en krona och det går att spela ett valfritt antal rader för varje omgång. En rad är alltså det fullständiga tipset för alla tretton matcher. Antingen kan man spela enkelrader, där varje rad står enskilt, eller så kan man spela system. När man gör det använder man sig av hel- och halvgarderingar. Eftersom Stryktipset är en så pass utmanande spelform har det sjösatts många olika teorier om vilket sätt som är det bästa när det gäller att kamma hem storvinsten. I huvudsak finns det dock två huvudsakliga system för Stryktipset: matematiskt och reducerat.

Det matematiska systemet är lättförståeligt och går ut på att lägga till hel- och halvgarderingar för matcher som du är osäker på. En halvgardering innebär att du täcker två av tre tipstecken medan en helgardering garanterar att matchen går in. Det innebär att du kan öka sannolikheten väsentligt för att din kupong sitter genom att öka antalet garderingar. Nackdelen är förstås att kostnaden skjuter i höjden. För varje halvgardering som du gör dubblas nämligen radantalet. Ett system med en halvgardering och resten spikar har två rader, två halvgarderingar innebär fyra rader, och så vidare. När man börjar komma upp på större antal kostar varje halvgardering betydligt mer mätt i kronor – även om den procentuella ökningen är densamma. Om du exempelvis har sju halvgarderingar och resten spikar är systemet 128 rader stort, men om du vill ha åtta halvgarderingar dubblas det till 256.

Att spela ett system som innehåller tusentals rader varje vecka är inte realistiskt för många spelare, och därför har det reducerade systemet blivit populärt. Det innebär att man använder sig av en utgångsram bestående av ett visst antal garderingar – och sedan tar man bort mindre sannolika rader. Det innebär att man fortfarande är med i matchen även om det skulle bli många skrällar – men det innebär också att man inte är garanterad 13 rätt även om hela ramen skulle sitta.

Ett annat sätt att ha chans på 13 rätt utan att ruinera sig på kuppen är att skapa ett spelbolag med andra spelare. Då lägger varje spelare en viss summa för att systemet ska kunna innehålla så många rader som möjligt, vilket ökar sannolikheten för vinst. Givetvis behöver man också dela på vinstsumman, vilket gör att det lönar sig mest när vinsterna är som allra störst.